Qidiruv natijalari
9. Pedagogik mahorat va uning ta`lim tarbiyadagi o`rni(GULBOYEV  AKBAR  TUXTAYEVICH)
Pedagogik mahorat va uning ta`lim tarbiyadagi o`rni 20.06.2022 18:28:13
10. Pedagok nazokat va odob axloq(GULBOYEV  AKBAR  TUXTAYEVICH)
Pedagok nazokat va odob axloq 17.06.2022 16:58:01
11. Pedagogik texnologiya nazariyasining mohiyati va ustuvor tamoyillari(OLIMOV  SHIRINBOY  SHAROFOVICH)
Pedagogik texnologiya nazariyasining mohiyati va ustuvor tamoyillari 16.06.2022 13:26:36
12. Kasbiy professionallik va pedagogik texnika(OLIMOV  SHIRINBOY  SHAROFOVICH)
Kasbiy professionallik va pedagogik texnika 15.06.2022 19:46:11
15. Interfaol metodlar va ularni ta`lim-tarbiya jarayonida qo`llash(OLIMOV  SHIRINBOY  SHAROFOVICH)
Interfaol metodlar va ularni ta`lim-tarbiya jarayonida qo`llash 28.06.2021 12:33:43
16. Ta`lim faoliyatida teatr pedagogikasi g`oyalaridan foydalanish(OLIMOV  SHIRINBOY  SHAROFOVICH)
Ta`lim faoliyatida teatr pedagogikasi g`oyalaridan foydalanish 28.06.2021 12:31:42
17. Pedagogik mahoratning ilmiy asoslari(OLIMOV  SHIRINBOY  SHAROFOVICH)
Pedagogik mahoratning ilmiy asoslari 28.06.2021 12:30:00
18. Pedagogik mahorat pedagogik texnologiyaning elementi sifatida(OLIMOV  SHIRINBOY  SHAROFOVICH)
Pedagogik mahorat pedagogik texnologiyaning elementi sifatida 28.06.2021 12:28:55
Jami natijalar 28 dan 1-20
Tizimdagi Top 20 ta video
Testlar va ulardan pedagogik amaliyotda foydalanish(SAIDOV  SAFO  OLIMOVICH)
Video ma`ruza 3, 2022-2023 o`quv yili 05.06.2023 22:31:23
Realniye gazi(SAIDOV  SAFO  OLIMOVICH)
Video ma`ruza 2, 2022-2023 o`quv yili 05.06.2023 22:26:11
Kruglie chervi ili pervichnopolostnie chervi(ARIPOV  BAXTIYOR  FARMONOVICH)
Video dars Zoologiya fanidan 2023y 11.04.2023 21:29:45
Gomeostaz(ARIPOV  BAXTIYOR  FARMONOVICH)
Video dars Odam va hayvon fiziologiya fanidan 2023y 11.04.2023 21:24:58
Gipodinamiya(ARIPOV  BAXTIYOR  FARMONOVICH)
Video dars Odam va hayvon fiziologiya fanidan 2023y 11.04.2023 21:22:56
Vitamini(ARIPOV  BAXTIYOR  FARMONOVICH)
Video dars Odam va hayvon fiziologiya fanidan 11.04.2023 21:20:19
Tizimdagi so'nggi 100 videolar
Testlar va ulardan pedagogik amaliyotda foydalanish(SAIDOV  SAFO  OLIMOVICH)
Video ma`ruza 3, 2022-2023 o`quv yili 05.06.2023 22:31:23
Realniye gazi(SAIDOV  SAFO  OLIMOVICH)
Video ma`ruza 2, 2022-2023 o`quv yili 05.06.2023 22:26:11
Voleybol sport turi bo`yicha musobaqalar o`tkazish(FATULLAYEVA  MUAZZAM  AZIMOVNA)
Voleybol sport turi bo`yicha musobaqalar o`tkazish 10.05.2023 18:12:02
Umumta`lim maktablarida voleybol darsini o`tkazish uslubiyati(FATULLAYEVA  MUAZZAM  AZIMOVNA)
Umumta`lim maktablarida voleybol darsini o`tkazish uslubiyati 10.05.2023 18:11:13
Kurash turlari bo`yicha musobaqalar o`tkazish va hakamlik qilish(FATULLAYEVA  MUAZZAM  AZIMOVNA)
Kurash turlari bo`yicha musobaqalar o`tkazish va hakamlik qilish 10.05.2023 18:09:51
Basketbol sport turi bo`yicha musobaqalar o`tkazish va hakamlik qilish(FATULLAYEVA  MUAZZAM  AZIMOVNA)
Basketbol sport turi bo`yicha musobaqalar o`tkazish va hakamlik qilish 10.05.2023 18:09:10
Osnovi deloproizvodstva(SAYFULLAEVA  MADINA  ISMATOVNA)
Videodars Osnovi deloproizvodstva 28.04.2023 12:18:25
Rasporyaditelniye dokumenti(SAYFULLAEVA  MADINA  ISMATOVNA)
Videodars Rasporyaditelniye dokumenti 28.04.2023 12:17:20
Kruglie chervi ili pervichnopolostnie chervi(ARIPOV  BAXTIYOR  FARMONOVICH)
Video dars Zoologiya fanidan 2023y 11.04.2023 21:29:45
Gomeostaz(ARIPOV  BAXTIYOR  FARMONOVICH)
Video dars Odam va hayvon fiziologiya fanidan 2023y 11.04.2023 21:24:58
Gipodinamiya(ARIPOV  BAXTIYOR  FARMONOVICH)
Video dars Odam va hayvon fiziologiya fanidan 2023y 11.04.2023 21:22:56
Vitamini(ARIPOV  BAXTIYOR  FARMONOVICH)
Video dars Odam va hayvon fiziologiya fanidan 11.04.2023 21:20:19
Ponyatiye modeli i modelirovaniya(ATAYEVA  GULSINA  ISRAILOVNA)
Videodars Ponyatiye modeli 04.04.2023 14:26:31