O`quvchilarni badiiy asarni PIRLS topshiriqlari asosida tahlil qilishga o`rgatish (PO`LOTOVA YULDUZ ASADOVNA)
Video chiqarildi: 2023-02-27 Ona tili o`qitish metodikasi