har xil jandagi asarlarni o`qitish metodikasining o`ziga xos xususiyatlari. Ertak, hikoya, she`r va masal jaridagi asarlarni o`qitish metodikasi. (PO`LOTOVA YULDUZ ASADOVNA)
Video chiqarildi: 2023-02-27 Ona tili o`qitish metodikasi