Nauchnie pedagogicheskiy osnovi pedagogicheskoy texnologii (MUSAYEVA NODIRA NIZOMOVNA)
O'xshash mavzudagi videolar
Kasbiy professionallik va pedagogik texnika 15.06.2022 19:46:11
Interfaol metodlar va ularni ta`lim-tarbiya jarayonida qo`llash 28.06.2021 12:33:43
Ta`lim faoliyatida teatr pedagogikasi g`oyalaridan foydalanish 28.06.2021 12:31:42
Pedagogik mahoratning ilmiy asoslari 28.06.2021 12:30:00
Pedagogik mahorat pedagogik texnologiyaning elementi sifatida 28.06.2021 12:28:55