Erkin kurashda texnik va taktik usullarini samaradorligini oshirish. (YARASHEV JAMSHID RAZZOQOVICH)
Video chiqarildi: 2022-05-20 Erkin kurash nazariyasi va uslubiyoti