Tizimdagi so'nggi resurslar

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (roman-german tillari) 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: ingliz tili

Yaratilgan vaqti: 28.11.2023 15:41:35

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (roman-german tillari) 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: 61010500

Yaratilgan vaqti: 28.11.2023 15:41:35

Tarjima nazariyasi va amaliyoti ( roman-german tillari) 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz

Yaratilgan vaqti: 28.11.2023 15:39:39

Tarjima nazariyasi va amaliyoti ( roman-german tillari) 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: 60230200

Yaratilgan vaqti: 28.11.2023 15:39:39

Filologiya va tillarni o`qitish (roman-german tillari) 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: Filologiya va tillarni o`qitish:ingliz tili

Yaratilgan vaqti: 28.11.2023 15:34:49

Filologiya va tillarni o`qitish (roman-german tillari) 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: 60230100

Yaratilgan vaqti: 28.11.2023 15:34:49

Sinxron tarjima Sillabus

Muallif: XOLOVA  SHAHNOZA  DAVRONOVNA

Hujjat turi: Ishchi o`quv dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60230103 Filologiya va tillarni o`qitish:fransuz tili

Yaratilgan vaqti: 25.11.2023 21:38:31

Sinxron tarjima fan dasturi

Muallif: XOLOVA  SHAHNOZA  DAVRONOVNA

Hujjat turi: Fan dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60230103 Filologiya va tillarni o`qitish:fransuz tili

Yaratilgan vaqti: 25.11.2023 21:32:38

Notiqlik san`ati va nutq madaniyati

Muallif: XOLOVA  SHAHNOZA  DAVRONOVNA

Hujjat turi: Ishchi o`quv dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 61010500 Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: (not choose)

Yaratilgan vaqti: 25.11.2023 21:23:27

Notiqlik san`ati va nutq madaniyati

Muallif: XOLOVA  SHAHNOZA  DAVRONOVNA

Hujjat turi: Fan dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 61010500 Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: (not choose)

Yaratilgan vaqti: 25.11.2023 21:18:58

Ishchi dastur

Muallif: QUVVATOVA  SHAHLO  CHORIYEVNA

Hujjat turi: Ishchi o`quv dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60230101 Filologiya va tillarni o`qitish:ingliz tili

Yaratilgan vaqti: 25.11.2023 9:49:55

ZAMONAVIY LINGVISTIKA (kechki)

Muallif: RASULOV  ZUBAYDULLO  IZOMOVICH

Hujjat turi: Ishchi o`quv dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 70230101 Lingvistika: ingliz tili

Yaratilgan vaqti: 22.11.2023 6:10:11

Tilshunoslik Ishchi o`quv dasturi

Muallif: RASULOV  ZUBAYDULLO  IZOMOVICH

Hujjat turi: Ishchi o`quv dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60230101 Filologiya va tillarni o`qitish:ingliz tili

Yaratilgan vaqti: 22.11.2023 6:03:08

O`rganilayotgan til tarixi Ishchi o`quv dasturi

Muallif: RASULOV  ZUBAYDULLO  IZOMOVICH

Hujjat turi: Ishchi o`quv dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60111800 Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili

Yaratilgan vaqti: 22.11.2023 5:54:44

O`RGANILAYOTGAN TIL NAZARIY ASPEKTLARI namunaviy dastur

Muallif: RASULOV  ZUBAYDULLO  IZOMOVICH

Hujjat turi: Fan dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60230101 Filologiya va tillarni o`qitish:ingliz tili

Yaratilgan vaqti: 21.11.2023 14:28:40

ZAMONAVIY LINGVISTIKA (kechki)

Muallif: RASULOV  ZUBAYDULLO  IZOMOVICH

Hujjat turi: Fan dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 70230101 Lingvistika: ingliz tili

Yaratilgan vaqti: 21.11.2023 13:58:41

TILSHUNOSLIK kechki namunaviy

Muallif: RASULOV  ZUBAYDULLO  IZOMOVICH

Hujjat turi: Fan dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60230101 Filologiya va tillarni o`qitish:ingliz tili

Yaratilgan vaqti: 21.11.2023 13:53:59

TILSHUNOSLIK fan dasturi

Muallif: RASULOV  ZUBAYDULLO  IZOMOVICH

Hujjat turi: Fan dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60230101 Filologiya va tillarni o`qitish:ingliz tili

Yaratilgan vaqti: 21.11.2023 13:50:14

Fan dasturi

Muallif: NASIMOVA  FOTIMA  SODIQ QIZI

Hujjat turi: Fan dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60230103 Filologiya va tillarni o`qitish:fransuz tili

Yaratilgan vaqti: 18.11.2023 12:31:05

Fan dasturi

Muallif: YARMUHAMMEDOV  JASUR  MANSUROVICH

Hujjat turi: Fan dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60812100 Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi

Yaratilgan vaqti: 18.11.2023 12:16:03

Fan dasturi

Muallif: NASIMOVA  FOTIMA  SODIQ QIZI

Hujjat turi: Fan dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60230204 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz

Yaratilgan vaqti: 18.11.2023 12:14:51

Fan dasturi

Muallif: NASIMOVA  FOTIMA  SODIQ QIZI

Hujjat turi: Fan dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 61010503 Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: fransuz tili

Yaratilgan vaqti: 18.11.2023 12:08:05

fan dasturi

Muallif: JUMAYEV  TOLIBJON  GANJIYEVICH

Hujjat turi: Fan dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60811300 Qishloq xo`jalik maxsulotini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi

Yaratilgan vaqti: 18.11.2023 11:44:41

Suv bioresurslar va akvakultura 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: Suv bioresurslar va akvakultura

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 11:04:22

Suv bioresurslar va akvakultura 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: 60830100

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 11:04:22

Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 11:03:15

Dorivor o`simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: 60812100

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 11:03:15

O`simliklar karantini va himoyasi 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: O`simliklar karantini va himoyasi

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 11:01:09

O`simliklar karantini va himoyasi 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: 60811000

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 11:01:09

Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo`yicha) 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo`yicha)

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 10:58:43

Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo`yicha) 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: 60810900

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 10:58:43

Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulot turlari bo`yicha) 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: Qishloq xo`jalik maxsulotini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 10:55:56

Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulot turlari bo`yicha) 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: 60811300

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 10:55:56

Issiqxona xo`jaligini tashkil etish va yuritish 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: Issiqxona xo`jaligini tashkil etish va yuritish

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 10:54:56

Issiqxona xo`jaligini tashkil etish va yuritish 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: 60812000

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 10:54:56

Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha)

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 10:53:50

Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: 60710200

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 10:53:50

Agrokimyo va agrotuproqshunoslik 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: Agrokimyo va agrotuproqshunoslik

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 10:51:42

Agrokimyo va agrotuproqshunoslik 2023

Muallif: PO`LOTOV  ULUG`BEK  OTABEKOVICH

Hujjat turi: O`quv reja

Ta'lim yo'nalishi: 60810700

Yaratilgan vaqti: 16.11.2023 10:51:42

Falsafa yo`nalishlar bo`yicha

Muallif: SHARIPOVA  OYGUL  TURSUNOVNA

Hujjat turi: Fan dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60220500 Falsafa (yo`nalishlar bo`yicha)

Yaratilgan vaqti: 15.11.2023 22:07:42

Uchebnaya programma Russkiy yazyk

Muallif: DAVIDXODJAYEVA  SHAXNOZA  ISTAMOVNA

Hujjat turi: Fan dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60230104 Filologiya va tillarni o`qitish:o`zbek tili

Yaratilgan vaqti: 15.11.2023 21:09:40

Uchebnaya programma

Muallif: DAVIDXODJAYEVA  SHAXNOZA  ISTAMOVNA

Hujjat turi: Fan dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60230100 Filologiya va tillarni o`qitish:rus tili

Yaratilgan vaqti: 15.11.2023 21:06:27

Ishchi o`quv dasturi

Muallif: JO`RAYEVA  MAQSUDA  MUXAMMADOVNA

Hujjat turi: Ishchi o`quv dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60230103 Filologiya va tillarni o`qitish:fransuz tili

Yaratilgan vaqti: 15.11.2023 12:46:03

Fan dasturi

Muallif: JO`RAYEVA  MAQSUDA  MUXAMMADOVNA

Hujjat turi: Fan dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60230103 Filologiya va tillarni o`qitish:fransuz tili

Yaratilgan vaqti: 15.11.2023 10:51:57

amaliy grammatika va fonetika

Muallif: XOLOVA  SHAHNOZA  DAVRONOVNA

Hujjat turi: Ishchi o`quv dasturi

Ta'lim yo'nalishi: 60230103 Filologiya va tillarni o`qitish:fransuz tili

Yaratilgan vaqti: 13.11.2023 13:55:23