Turli yosh guruhlaridagi bolalarda grammatik jihatdan to`g`ri nutqni shakllantirish (SHARIPOVA MAXBUBA BAXSHILLOYEVNA)
Video chiqarildi: 2021-07-30 Bolalar nutqini o`stirish
O'xshash mavzudagi videolar
Video dars 01.07.2022 13:50:47
Video dars:Turli yosh guruhlaridagi bolalarda grammatik jihatdan to`g`ri nutqni shakllantirish 01.07.2021 11:27:43
Video dars: Badiiy adabiyot bilan tanishtirish, dramma janridagi asralar bilan tanishtirish 01.07.2021 11:25:13