Turkistonni Rossiya tomonidan bosib olinishi. (TO`RAYEVA GULI BAXRIDDINOVNA)
Video chiqarildi: 2022-06-27 O`zbekiston tarixi