Oksalat kislotaning 0,1 n standart eritmasini tayyorlash va uning yordamida 0,1 n NaOH eritmasini standarlash (OCHILOVA MAHBUBA KAMOL QIZI)
Video chiqarildi: 2022-06-15 Analitik kimyo
O'xshash mavzudagi videolar
Kimyoviy analiz metodlari 04.06.2022 19:46:56
Analizning asosiy obyektlari 16.06.2021 22:01:04
Kimyoviy analiz metrologiyasi 15.06.2021 20:40:45
Analitik kimyoga kirish 15.06.2021 20:34:14