Chiziqli dasturlash masalasini simpleks usulda yechish (JUMAYEV JURA XXX)
Video chiqarildi: 2022-06-04 Matematik modellashtirish asoslari
O'xshash mavzudagi videolar
Chiziqli dasturlash masalasini simpleks usulda yechish 04.06.2022 15:22:27