``Ilk qadam`` Davlat dasturini pedagogik jarayonga tatbiq etish

Ishchi o`quv dasturi