Buxoro davlat universitetining ilmiy resurslari

Ma'lumotlar uniwork.buxdu.uz saytidan olindi

?ALPOMISH¶ DOSTONIDA ?KAMPIR O-LDI¶ MAROSIMI TASVIRI mavzusidagi
SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 ǀ ISSUE 7 ǀ 2021 ISSN: 2181-1601 jurnalidagi maqola haqida ma'lumot