Buxoro davlat universitetining ilmiy resurslari

Ma'lumotlar uniwork.buxdu.uz saytidan olindi

Qidiruv natijalari

Maqola

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 19:09:29

O`quv qo`llanma

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 16.04.2024 19:06:04

Maqola

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 31.03.2024 14:03:29

Maqola

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 31.03.2024 13:52:21

Maqola

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 31.03.2024 13:46:53

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 31.03.2024 12:11:38

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 17.03.2024 14:32:40

Maqola

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 09.03.2024 20:20:16

Maqola

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 09.03.2024 19:46:14

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 04.03.2024 16:09:00

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.02.2024 21:47:53

MAQOLA

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 04.12.2023 15:35:35

o`quv qo`llanma

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 21.11.2023 19:14:21

MAQOLA

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 31.05.2023 10:40:35

MAQOLA

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 26.04.2023 14:05:01

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 28.03.2023 12:46:45

MAQOLA

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 28.03.2023 12:28:51

O`quv qo`llanma

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 28.03.2023 11:54:43

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 09.02.2023 12:37:27

MAQOLA

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 09.02.2023 12:21:05

MAQOLA

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 09.02.2023 12:01:29

MAQOLA

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 09.02.2023 11:51:03

MAQOLA

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 13.12.2022 13:31:34

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 07.11.2022 11:15:19

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 07.11.2022 11:08:05

MAQOLA

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 15.06.2022 10:51:01

O`quv-metodik qo`llanmalar

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 09.06.2022 11:36:45

O`quv-metodik qo`llanmalar

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 04.06.2022 11:16:12

O`quv-metodik qo`llanmalar

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 04.06.2022 10:29:59

O`quv-metodik qo`llanmalar

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 04.06.2022 10:15:01

O`quv-metodik qo`llanmalar

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 01.06.2022 16:18:14

O`quv-metodik qo`llanmalar

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 01.06.2022 15:55:17

MAQOLA

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.05.2022 15:54:21

MAQOLA

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.05.2022 15:44:51

MAQOLA

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.05.2022 15:10:08

MAQOLA

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.05.2022 14:53:44

O`quv-metodik qo`llanmalar

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 23.04.2022 17:11:37

O`quv-metodik qo`llanmalar

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 23.04.2022 16:46:36

O`quv-metodik qo`llanmalar

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 03.04.2022 20:26:35

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 04.02.2022 10:05:22

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 04.02.2022 9:40:49

O`quv-metodik qo`llanmalar

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 02.02.2022 13:17:54

O`quv-metodik qo`llanmalar

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 02.02.2022 13:05:34

MAQOLA

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 03.12.2021 9:57:29

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 29.11.2021 10:06:32

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 29.11.2021 10:01:48

MAQOLA

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 29.06.2021 13:02:54

O`quv-metodik qo`llanmalar

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 19.06.2021 12:25:20

Tizimdagi so'nggi resurslar

o`quv qo`llanma

Muallif: UZAKOV  ARIF  HAMRAYEVICH

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 10:00:28

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: SHARIPOVA  DILNOZA  SHAVKATOVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 9:46:18

maqola

Muallif: RIZAYEV  NODIR  SOBIROVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 9:38:24

TEZIS (Konferensiya materiallari) res ka

Muallif: SHARIPOVA  DILNOZA  SHAVKATOVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 9:36:02

O`quv qo`llanma

Muallif: SHAMSIYEV  NAIM  AMONOVICH

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 9:30:16

TEZIS (Konferensiya materiallari) Italy

Muallif: SHARIPOVA  DILNOZA  SHAVKATOVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 9:20:24

OAK maqola

Muallif: RIZAYEV  NODIR  SOBIROVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 9:13:18

OAK maqola

Muallif: RIZAYEV  NODIR  SOBIROVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 8:52:55

3

Muallif: XOLIQOV  LAZIZJON  MAXMUD O`G`LI

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 8:21:34

Xalqaro konferensiya TMI

Muallif: NARZIYEVA  DILAFIRUZ  MUXTOROVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 2:46:00

Germaniya xalqaro konferensiya

Muallif: NARZIYEVA  DILAFIRUZ  MUXTOROVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 2:40:27

Respublika OAK

Muallif: NARZIYEVA  DILAFIRUZ  MUXTOROVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 2:30:05

Respublika impafaktor

Muallif: NARZIYEVA  DILAFIRUZ  MUXTOROVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 2:11:18

Xorijiy impafaktor

Muallif: NARZIYEVA  DILAFIRUZ  MUXTOROVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 1:59:27

maqola

Muallif: SAMANDAROVA  GULNOZ  YARASHOVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 23:48:45

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: FARMONOVA  SHABON  MUHAMADOVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 22:39:15

Buxdu ilmiy axboroti

Muallif: RAHMONOV  KAMOL  JAMOLOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 22:33:51

Chet el olimlari bilan hamkorlikda maqola-2024 yil impan factor

Muallif: AVLIYAKULOVA  NAFISA  MUZAFAROVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 22:15:47

Oquv qo`llanma

Muallif: QURBONOVA  NODIRA  ROZIQOVNA

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 21:03:06

MAQOLA OAK

Muallif: TAIROVA  MAVLUDA  XAMIDOVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 19:47:10

Maqola

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 19:09:29

OAK maqola

Muallif: TURDIEV  BEXRUZ  SOBIROVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 18:35:54

O`quv qo`llanma

Muallif: MAXMUDOVA  MUATTAR  MAXSATULLOYEVNA

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 17:13:58

xalqaro maqola

Muallif: LATIPOV  ABDULATIF  MUXIDDINOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 16:59:30

xalqaro maqola

Muallif: LATIPOV  ABDULATIF  MUXIDDINOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 16:57:25

OAK-2

Muallif: YARKULOVA  ZULAYXO  RAXIMOVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 16:53:27

OAK_1

Muallif: YARKULOVA  ZULAYXO  RAXIMOVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 16:47:28

xalqaro maqola

Muallif: LATIPOV  ABDULATIF  MUXIDDINOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 16:32:23

TEZIS 2_2024

Muallif: XALILOVA  FERUZA  MAMATQULOVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 16:24:41

Scopus maqola

Muallif: RUSTAMOV  HAKIM  SHARIPOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 16:23:56

?????? 05.24.

Muallif: SHERMUXAMEDOVA  NASIBA  ALMASOVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 16:21:29

XA_2023_10

Muallif: XUDAYAROV  SA`NAT  SAMADOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 16:11:35

AX_BIA_2023_10

Muallif: XUDAYAROV  SA`NAT  SAMADOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 16:07:57

O`quv qo`llanma

Muallif: MAXMUDOVA  MUATTAR  MAXSATULLOYEVNA

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 15:56:27

Maqola

Muallif: UZAKOV  ARIF  HAMRAYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 15:53:47

tezis 2024

Muallif: RAXIMOV  MUBIN  MURADOVICH

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 15:46:25

Maqola mahalliy OAK

Muallif: ATAYEVA  GULSINA  ISRAILOVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 15:42:16

MAQOLA-5

Muallif: G`OZIYEVA  GULANDOM  ABDUVOXIDOVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 15:39:03

Maqola

Muallif: RUSTAMOV  HAKIM  SHARIPOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 15:38:35

maqola

Muallif: URAKOVA  MAXSAD  XAKIMOVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 15:38:34

maqola

Muallif: URAKOVA  MAXSAD  XAKIMOVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 15:32:47

maqola 2024

Muallif: RAXIMOV  MUBIN  MURADOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 15:20:29

Maqola O`zbekiston OAK-2024-1

Muallif: USMONOVA  DILNOZA  BAROTOVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 15:15:28

TEZIS

Muallif: SHAMAMEDOVA  ZINNAT  XAYRULLOYEVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 15:08:11

Tezis respublika

Muallif: DJURAYEVA  DILNOZA  DAVRON QIZI

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 15:08:10

TEZIS

Muallif: SHAMAMEDOVA  ZINNAT  XAYRULLOYEVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 15:05:07

MAQOLA

Muallif: SHAMAMEDOVA  ZINNAT  XAYRULLOYEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 14:56:32

OAK

Muallif: VAKHIDOVA  FOTIMA  SAIDOVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 14:54:48