Buxoro davlat universitetining ilmiy resurslari

Ma'lumotlar uniwork.buxdu.uz saytidan olindi

Qidiruv natijalari

TOLERANTLIK PSIXOSOMATIKA NUQTAI NAZARIDA

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 20.06.2024 16:05:45

TARBIYA FANINI O-QITISH JARAYONIDA O-QUVCHILARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA QO-LLANILADIGAN SAMARALI METOD VA TRENINGLAR

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 20.06.2024 16:03:20

TALABALAR MUSTAQIL TA-LIMINI TASHKIL ETISH PRINSIPLARI

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 20.06.2024 16:01:00

Spiritual and Educational Policy of the Samanid State

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 09.05.2024 15:47:38

ABU ALI IBN SINO QARASHLARIDA TA-LIM-TARBIYA MASALALARI

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 15.04.2024 18:54:55

Food quality and safety control as an important factor of physical development

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 27.01.2024 19:57:20

SHARQDA PEDAGOGIK FAOLIYATNING MAYDONGA KELISHI VA RIVOJLANISHI

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 27.12.2023 15:08:16

E3S Web of Conferences Volume 420 (2023)

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 21.10.2023 9:30:40

KOMPLIKSNA SISTIMA NAVCHANNYA

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 24.05.2023 18:00:01

SCIENCEPROBLEMS.UZ

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 05.04.2023 5:26:45

Pedagogik va psixoligiya fanlarini o`qitish metodikasi

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 27.02.2023 19:21:01

Pedagogik va psixoligiya fanlarini o`qitish metodikasi

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 27.02.2023 19:19:06

PEDAGOGIKA NAZARIYASI VA TARIXI

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 27.02.2023 9:49:40

IJTIMOIY PEDAGOGIKA FANIDAN KURS ISHI TAYYORLASH

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 09.06.2022 17:50:25

O`quv-metodik qo`llanmalar

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 09.06.2022 17:47:21

MAQOLA

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 23.05.2022 10:02:38

DUXOVNO-PROSVETITELSK?YA POLITIK? GOSUD?RSTV? S?M?NIDOV

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 15.05.2022 10:11:09

SOMONIYLAR DAVRIDA TA`LIM VA TARBIYaNING O-ZIGA XOS XUSUSIYaTLARI

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 20.03.2022 18:21:59

POVIShENIE NRAVSTVENNO-ESTETIChESKOY KUL`TURI SLUShATELEY INSTITUTA POVIShENIYa KVALIFIKASII RABOTNIKOV NARODNOGO OBRAZOVANIYa

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 20.03.2022 18:13:36

IJTIMOIY PEDAGOGIKA FANIDAN KURS ISHI TAYYORLASH BO-YICHA METODIK KO-RSATMA

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 18.02.2022 20:05:06

Pedagogik va psixologik fanlarni o`qitish metodikasi fanidan kurs ishini tayyorlash

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 18.02.2022 20:00:16

VOPROSI DUXOVNO-NRAVSTVENNOGO VOSPITANIYa V EPOXU SAMANIDOV

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 21.01.2022 12:11:37

O`quv-metodik qo`llanmalar

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: O`quv-metodik qo`llanmalar

Yaratilgan vaqti: 05.07.2021 17:30:06

Maxsus son

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 12.06.2021 10:06:43

ABUSHAKUR BALXIYNING «OFARINNOMA» ASARIDA AXLOQIY G‘OYALARNING IFODALANISHI

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 12.06.2021 9:55:37

SOMONIYLAR DAVRI MUTAFAKKIRLARINING FALSAFIY-IJTIMOIY QARASHLARIDA TA`LIM VA TARBIYA MASALALARI

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 10.06.2021 10:56:12

PROBLEMS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 09.06.2021 20:12:34

FORMATION OF THE CORRECT POSTURE OF A CHILD IN THE FAMILY

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 09.06.2021 20:07:19

BOShLANG‘ICh TA`LIMGA RAQAMLI TEXNOLOGIYaLARNI TATBIQ ETIShNING ZAMONAVIY TENDENSIYaLARI VA RIVOJLANISh OMILLARI

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 09.06.2021 19:32:06

SCHOOL MUSEUM AS A MEANS OF MORAL AND AESTHETIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 12.05.2021 10:58:33

VOPROSI NRAVSTVENNOGO VOSPITANIYa V EPOXU SAMANIDOV

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 12.05.2021 10:52:40

FORMATION OF THE CORRECT POSTURE OF A CHILD IN THE FAMILY

Muallif: JURAYEV  BOBOMUROD  TOJIYEVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 12.05.2021 10:44:06

Tizimdagi so'nggi resurslar

tezis 2024. 4

Muallif: RAHMONOV  KAMOL  JAMOLOVICH

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 11:47:02

??????

Muallif: XAITOVA  GULSHAN  BAXODIROVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 11:46:56

Tezis talaba bilan

Muallif: XODJAYEVA  FOTIMA  NABIXONOVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 11:46:35

maqola

Muallif: RAXMATOV  ILHOM  ISMATOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 11:45:13

Respublika OAK maqola

Muallif: MAXMUDOVA  YULDUZ  ASKAR QIZI

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 11:43:05

MAQOLA

Muallif: KARIMOV  FERUZ  RAIMOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 11:38:29

maqola

Muallif: RAXMATOV  ILHOM  ISMATOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 11:27:14

O`quv qo`llanma

Muallif: AKRAMOVA  DILSHODA  ISROIL QIZI

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 11:24:57

xalqaro maqola

Muallif: LATIPOV  ABDULATIF  MUXIDDINOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 11:20:25

maqola

Muallif: RAXMATOV  ILHOM  ISMATOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 11:18:48

tezis

Muallif: ABDULLAYEVA  FIRUZA  SHARIPOVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 11:15:36

tezis

Muallif: ABDULLAYEVA  FIRUZA  SHARIPOVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 11:06:07

maqola

Muallif: RAXMATOV  ILHOM  ISMATOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 11:01:51

Maqola

Muallif: SUBXONQULOV  UMIDJON  TO`XTAMUROD O`G`LI

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 10:57:47

Maxalliy OAK

Muallif: QURBONOV  SHUXRAT  QO`LDOSHOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 10:53:17

Universum 27.04.024

Muallif: NOROV  ILGOR  ILHOMOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 10:52:43

Tezis

Muallif: ADIZOVA  ZUHRO  MA`RUF QIZI

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 10:42:35

maqol

Muallif: QODIROV  DAVRONVBEK  HOSHIMOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 10:35:36

O`quv qo`llanma

Muallif: ADIZOVA  ZUHRO  MA`RUF QIZI

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 10:30:43

HISOBLASH MODELLARI VA TEXNOLOGIYALARI XALQARO KONFERENSIYA

Muallif: JALOLOV  FARHOD  ISOMIDINOVICH

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 10:26:13

Muallif: ADIZOVA  ZUHRO  MA`RUF QIZI

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 10:22:27

tezis

Muallif: QODIROV  DAVRONVBEK  HOSHIMOVICH

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 10:12:18

o`quv qo`llanma

Muallif: UZAKOV  ARIF  HAMRAYEVICH

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 10:00:28

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: SHARIPOVA  DILNOZA  SHAVKATOVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 9:46:18

maqola

Muallif: RIZAYEV  NODIR  SOBIROVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 9:38:24

TEZIS (Konferensiya materiallari) res ka

Muallif: SHARIPOVA  DILNOZA  SHAVKATOVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 9:36:02

O`quv qo`llanma

Muallif: SHAMSIYEV  NAIM  AMONOVICH

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 9:30:16

TEZIS (Konferensiya materiallari) Italy

Muallif: SHARIPOVA  DILNOZA  SHAVKATOVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 9:20:24

OAK maqola

Muallif: RIZAYEV  NODIR  SOBIROVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 9:13:18

OAK maqola

Muallif: RIZAYEV  NODIR  SOBIROVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 8:52:55

3

Muallif: XOLIQOV  LAZIZJON  MAXMUD O`G`LI

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 8:21:34

Xalqaro konferensiya TMI

Muallif: NARZIYEVA  DILAFIRUZ  MUXTOROVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 2:46:00

Germaniya xalqaro konferensiya

Muallif: NARZIYEVA  DILAFIRUZ  MUXTOROVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 2:40:27

Respublika OAK

Muallif: NARZIYEVA  DILAFIRUZ  MUXTOROVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 2:30:05

Respublika impafaktor

Muallif: NARZIYEVA  DILAFIRUZ  MUXTOROVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 2:11:18

Xorijiy impafaktor

Muallif: NARZIYEVA  DILAFIRUZ  MUXTOROVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 25.06.2024 1:59:27

maqola

Muallif: SAMANDAROVA  GULNOZ  YARASHOVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 23:48:45

TEZIS (Konferensiya materiallari)

Muallif: FARMONOVA  SHABON  MUHAMADOVNA

Hujjat turi: TEZIS (Konferensiya materiallari)

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 22:39:15

Buxdu ilmiy axboroti

Muallif: RAHMONOV  KAMOL  JAMOLOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 22:33:51

Chet el olimlari bilan hamkorlikda maqola-2024 yil impan factor

Muallif: AVLIYAKULOVA  NAFISA  MUZAFAROVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 22:15:47

Oquv qo`llanma

Muallif: QURBONOVA  NODIRA  ROZIQOVNA

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 21:03:06

MAQOLA OAK

Muallif: TAIROVA  MAVLUDA  XAMIDOVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 19:47:10

Maqola

Muallif: SAIDOVA  MAXIRA  RASULEVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 19:09:29

OAK maqola

Muallif: TURDIEV  BEXRUZ  SOBIROVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 18:35:54

O`quv qo`llanma

Muallif: MAXMUDOVA  MUATTAR  MAXSATULLOYEVNA

Hujjat turi: O`quv qo`llanma

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 17:13:58

xalqaro maqola

Muallif: LATIPOV  ABDULATIF  MUXIDDINOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 16:59:30

xalqaro maqola

Muallif: LATIPOV  ABDULATIF  MUXIDDINOVICH

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 16:57:25

OAK-2

Muallif: YARKULOVA  ZULAYXO  RAXIMOVNA

Hujjat turi: MAQOLA

Yaratilgan vaqti: 24.06.2024 16:53:27