XVII asrning ikkinchi yarmi -XX asr boshlarida Niderlandiya Birlashgan Provinsiyalari (ERGASHEV AVAZ AMON O`G`LI)
Video chiqarildi: 2022-06-16 Jahon tarixi